Chcę otrzymywać newsy dla inwestorów EXAMOBILE
  RELACJE INWESTORSKIE

  AKTUALNOŚCI dla Inwestorów


  14.11.2017  Raport okresowy Q3 2017 ...
  14.08.2017  Raport okresowy Q2 2017 ...
  31.05.2017  Raport roczny 2016 ...
  15.05.2017  Raport okresowy Q1 2017 ...
  14.02.2017  Raport okresowy Q4 2016 ...
  09.11.2016  Raport okresowy Q3 2016 ...

  więcej aktualności ...


  RAPORTY bieżące i okresowe Examobile S.A. (EBI i ESPI)


  Informacje o Spółce na NEWCONNECT


  Aktualny wykres notowań akcji Examobile S.A.
  Harmonogram raportów okresowych 2017
  Informacje publikowane na podstawie Art. 17 ust 1 MAR
  Akcjonariat Examobile S.A. powyżej 5%
  Animator akcji Examobile S.A.
  Statut EXAMOBILE S.A. (WZA 30 VI 2017)

  Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy


  Uchwały podjęte przez ZWZ EXAMOBILE SA dnia 30 VI 2017 r.
  EXAMOBILE SA 2016 r. Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu, Opinia i Raport Biegłego

  Uchwały podjęte przez ZWZ EXAMOBILE SA dnia 29 VI 2016 r.

  EXAMOBILE SA 2015 r. Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu, Opinia i Raport Biegłego

  Uchwały podjęte przez ZWZ EXAMOBILE SA dnia 29 VI 2015 r.
  EXAMOBILE SA 2014 r. Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu, Opinia i Raport Biegłego

  Uchwały podjęte przez ZWZ EXAMOBILE SA dnia 30 VI 2014 r.
  EXAMOBILE SA 2013 r. Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu, Opinia i Raport Biegłego

  Rada Nadzorcza i Zarząd


  Rada Nadzorcza - życiorysy i oświadczenia

  Zarząd - życiorysy i oświadczenia

  ARCHIWUM


  Debiut Examobile S.A. na NewConnect 17 XII 2012

  Dokument informacyjny (XII 2012)
  Prezentacja dla Inwestorów (XII 2012)

  KONTAKT dla Inwestorów


  email: ri@examobile.com

  tel.: +48 797 12 13 13


  MOBILNE
  PLATFORMY
  RELACJE INWESTORSKIE